Kategorier
pennor

Enbart fantasin sätter gränser för reklampennans design och färgval

colorEn utav de första faktorerna man lägger märke till vid köp av reklampennor är det oerhört breda sortimentet ute på marknaden. Om det är första gången man skall göra en beställning kan det upplevas klurigt att välja rätt bland alla alternativ. Det första man således behöver fundera över är den design man önskar trycka på pennorna. Genom att kombinera pennans utformning med designen smälter resultatet samman i en perfekt marknadsföringsprodukt som ger företagets varumärke en positiv utstrålning. Använder sig företaget av mer klassiska erbjudanden kan det med andra ord löna sig att välja en traditionellt formad reklampenna. Har man å andra sidan en verksamhet med exklusiva produkter bör även pennan vara av högsta möjliga kvalité.

Vid skapandet av reklampennor som skall representera företagets varumärke kan man välja mellan allt från fyrkantiga eller runda till smala eller tjocka alternativ. Därtill kan man själv justera pennornas längd och övriga personliga önskemål. När man väl valt reklampennans utformning är nästa steg att välja färger. Alla tänkbara färger finns naturligtvis till förfogande och det är enbart fantasin som sätter gränser. Tumregeln vid färgvalet är att det skall matcha det aktuella företagets budskap och logotyp. Det lönar sig att verkligen tänka igenom designen på reklampennorna för att marknadsföringen skall bli så effektiv som möjligt.

Som företagare klarar man troligtvis av att själv välja hur reklampennorna skall se ut, men för säkerhets skull kan man konsultera personal med sakkunskap inom reklam. På så sätt får man garanterat ett lyckat resultat där samtliga faktorer tagits i beaktande. Vill man inte själv delta i processen kan man även lämna över arbetet fullständigt åt ett etablerat reklambolag. I så fall måste man tydligt föra fram sina personliga önskemål för att slutprodukten skall motsvara förväntningarna. Slutligen skall man komma ihåg att be om en offert gällande reklampennornas pris, oberoende om man själv utformar pennorna eller ej. Reklampennor finns i oerhört många prisklasser och därför är det även möjligt för små företag att beställa produkter som passar en begränsad budget.